Projectes d’educació ambiental

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès · Formació en compostatge domèstic per a nous compostaires.

EMATSA (Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona) · Desenvolupament del projecte EscolAQUA per conscienciar a la comunitat educativa sobre l’impacte ambiental del consum d’aigua envasada promovent el consum habitual d’aigua de l’aixeta.

Formació · Cursos d’aplicació i manipulació de productes fitosanitaris.